Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other

Photos of Georgia 
Jvari
Satellite photo
Church
Leukothea

Satellite photo
Termple/church
 
Tachti Perda Satellite photo Greek city

Other countries

Key

Italics: no ancient remains visible
Yellow: more than one building visible
Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other