Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other

Photos of Turkey


The ruins of Çavustepe. Photo Marco Prins.
Çavustepe
Abydus Çanakkale Satellite photo General view
 
Acemhöyük
Satellite photo
General view
Achilleum Yassiktepe Satellite photo Archaic settlement
Adada
 
Satellite photo
General view
Adana Adana Satellite photo Justinian's bridge
Adrianopel Büyükdöllük and Muratçali Satellite photo Battlefield
  Ağri Daği Satellite photo Mountain ("Ararat")
Aianteion Intepe Satellite photo Tumulus
Aigospotamoi   Satellite photo Battlefield
  'Ain el-Funaidiq Satellite photo General view
Aizanoi Çavdarhisar Satellite photo Temple of Zeus
  Akçemezraa Satellite photo General view
  Akdamar Satellite photo Armenian church
  Akpınar Höyük Satellite photo General view
Alabanda

Satellite photo
Agora
  Alaçahöyük Satellite photo General view
  Alahan Satellite photo General view
Alalakh Tell Açana Satellite photo Bronze Age town
Alexandria near Issus Iskenderun Satellite photo General view
Alexandria in Troas Dalyan
Satellite photo General view
Alinda
 
Satellite photo
Stoa
  Altintepe Satellite photo General view
Amasia Amasya Satellite photo Royal tombs
Amida Diyarbakır Satellite photo Walls
Amus
 
Satellite photo
General view
Anamurium
 
Satellite photo
General view
Anazarbos Anavarza Satellite photo General view
Ani
 
Satellite photo
Armenian capital
Ani
Kemah Kalesi
Satellite photo
Late Roman fort
Ancyra Ankara Satellite photo Temple of Augustus
Andriake   Satellite photo Port of Myra
Ani
 
Satellite photo
Medieval capital of Armenia
Ankuwa Alişar Hüyük Satellite photo General view
Antandrus
Altinoluk Satellite photo
General view
Antioch Antakya Satellite photo General view
Antioch in Pisidia Yalvaç Satellite photo Hellenistic town
Antiphellus
Kas
Satellite photo Theater
  Anzaf (lower) Satellite photo Urartian fort
Apamea
Dinar
Satellite photo
Theater
Aperlae
 
Satellite photo
Port
Aphrodisias Geyre Satellite photo General view
Apostoli Mon.
 
Satellite photo
Monastery
Aquae Saravenae
Kırşehir Satellite photo
Late Roman settlement
Armene
 
Satellite photo
Port
Arsameia
 
Satellite photo
Tomb
Arykanda   Satellite photo General view
  Aşağıbeğdeş Satellite photo General view
  Aşağıderen Satellite photo General view
  Aşağıryarımca Satellite photo General view
Aspendus   Satellite photo Agora
Assos   Satellite photo Temple
Attaleia Antalya Satellite photo Hadrian's Arch
  Ayvalıpınar Satellite photo General view
Azatiwadaya Karatepe Aslantas Satellite photo General view
Balbura
 
Satellite photo
General view
Bargylia
 
Satellite photo
Theater
  Belevi Satellite photo Mausoleum
  Bellitaş Satellite photo General view
  Bin Tepe Satellite photo Lydian royal tombs
Blaundos
 
Satellite photo
General view
Bosphorus Bosphorus Satellite photo General view
  Bozhöyük Satellite photo General view
Bubon
 
Satellite photo
General view
 
Büyücek
Satellite photo
General view
 
Büyükdollük
Satellite photo
Tumulus
 
Çamurlu
Satellite photo
General view
Castabala
 
Satellite photo
Theater

Çatal Höyük Satellite photo General view
  Çatal Hüyük Satellite photo General view
Caunus
 
Satellite photo
General view
  Çavus Tepe Satellite photo Urartian fort
 
Çayönü
Satellite photo
General view
Cedrae
 
Satellite photo
General view
  Cendere Satellite photo Roman bridge
Cepha Hasankeyf Satellite photo Byzantine fort
Chimaera   Satellite photo Natural gas
Cibyra
 
Satellite photo
General view
Cilician Gate   Satellite photo General view
Clarus
Ahmetbeyli
Satellite photo
Oracle
Claudiopolis
Mut
Satellite photo
Theater
Claudioseleucia
Bayat Satellite photo
Theater
Clazomenae Urla Satellite photo General view
Cnidus   Satellite photo General view
 
Çobaktepe
Satellite photo
General view
Colossae Honaz Satellite photo Hellenistic town
Comana Şar Satellite photo General view
Constantinopel Istanbul Satellite photo Golden Gate
Coracesium Alanya Satellite photo Cilician Pirates
 
Çorten
Satellite photo
General view
Corupedium  
Satellite photo Battlefield
Corycus Kızkalesi Satellite photo Citadel
Cremna   Satellite photo Citadel
Cyaneae
 
Satellite photo
General view
Cyme
 
Satellite photo
General view
Cyzicus
 
Satellite photo
Theater
Dara Dara Satellite photo General view
Dascylium Ergili Satellite photo Achaemenid capital
Dazimon Tokat Satellite photo General view
 
Devehüyük
Satellite photo
General view
 
Deyr ul-Zafaran Satellite photo
Monastery
Didyma   Satellite photo Oracle
Diocaesarea   Satellite photo General view
Doliche
Dülük Baba Tepesi
Satellite photo
Temple of Jupiter
Dunna-ša-Uzibi
Giricano
Satellite photo
General view
Edessa Sanli Urfa Satellite photo Citadel
Elaioussa
Kumkuyu
Satellite photo
General view
 
Elifoğlu
Satellite photo
General view
 
Elmalı
Satellite photo
General view
  El Mina Satellite photo Bronze Age port
Ephesus Selçuk Satellite photo Theater
 
Esen Tepe
Satellite photo
General view
Euromos Kızılcakuyu  Satellite photo Temple
Eurymedon   Satellite photo Battlefield
Gentinos
Balli Dağ Satellite photo General view
  Göbekli Tepe Satellite photo Excavation

Göllü Dağı Satellite photo General view
Gordium Yassihüyük Satellite photo So-called Tomb of Midas
 
Götübüyük
Satellite photo
General view
Granicus Biga Satellite photo Battlefield
Gurgum / Germanicia Kahramanmaraş Satellite photo Citadel
 
Hakemi Use
Satellite photo
General view
Haldini Kef Kalesi Satellite photo General view
Halicarnassus Bodrum Satellite photo Mausoleum
 
Hamüs
Satellite photo
General view
Harran Harran Satellite photo General view
Hattusas Bogazköy Satellite photo Yerkapi
Heraclea    Satellite photo General view
Heraclea Perinthus
Marmara
Satellite photo
Theater
Hierapolis Pamukkale Satellite photo Hellenistic city
 
Hirbemerdon Tepe
Satellite photo
General view
Huzirina Sultantepe Satellite photo Assyrian town
Iasus
 
Satellite photo
General view
Iconium Konya Satellite photo Hellenistic town
 
'Imar
Satellite photo
General view; soil marks
Iotape
 
Satellite photo
Hellenistic port
Issus Kinet Höyük Satellite photo General view
  Ivriz Satellite photo Rock relief
Kaneš Kültepe Satellite photo Bronze Age settlement
  Karabel Satellite photo Rock relief
 
Karahöyük Satellite photo General view

Karahöyük
Satellite photo
Early Bronze site
  Karakus Satellite photo Tumulus
  Karasis Satellite photo Hellenistic fort
  Karatepe
Satellite photo
General view
Karcha
Üç Tepe
Satellite photo General view
Karkemiš   Satellite photo Iron Age settlement
 
Kavuşan Höyük
Satellite photo
General view
  Kayalıpınar Satellite photo General view
 
Kazane Höyük
Satellite photo
General view
 
Kaziktepe
Satellite photo
General view
Kellenderis Aydıncık Satellite photo Port
 
Kerarkale
Satellite photo
Late-Roman fort
  Kesik Tepe Satellite photo Tumulus
  Kilise Tepe Satellite photo General view
 
Korpinik Hüyük
Satellite photo
Late-Roman fort
 
Koruklu
Satellite photo
General view
Kullania
Tepe Tayinat
Satellite photo
General view
  Kum Tepe Satellite photo Tumulus
  Kurtbaba Satellite photo General view
Kybistra Karahüyük Satellite photo General view
Labranda
Ortaköy
Satellite photo
Temples
Lade   Satellite photo Former island
Lake Gyges
Marmara Gölü
Satellite photo
Lake
Laodicea on the Lycus Eskihisar Satellite photo Hellenistic city
Lebedos
 
Satellite photo
Port
Letoon   Satellite photo Sanctuary
Limyra   Satellite photo Theater
Lyrbe
 
Satellite photo
Agora
Macarta
Kızıtepe Satellite photo General view
Magarsus
Karataş
Satellite photo
Hippodrome
Magnesia on the Meander
Tekin
Satellite photo
Hippodrome
Magnesia near the Sipylos
Manisa
Satellite photo Niobe's Rock
Melitene Arslantepe Satellite photo Iron Age town
  Mersin-Yümüktepe Satellite photo General view
Metropolis Torbali Satellite photo Theater
 
Meydan Kalesi
Satellite photo
Hellenistic town
 
Meydankapı
Satellite photo
General view
Miletus   Satellite photo Agora
Mopsuestia
Misis
Satellite photo
General view
 
Muhacirosman Köy
Satellite photo
General view
Mycale   Satellite photo Battlefield
Mylasa
Milas
Satellite photo
General view with theater
Myra Demre Satellite photo Theater
Nabula Girnavaz Satellite photo General view
  Nemrud Daği Satellite photo General view
Nikaia İznik Satellite photo Theater
Nikomedia
Izmit
Satellite photo
Theater
Nisibis Nusabayn Satellite photo Church
Notion
 
Satellite photo
General view
Nysa   Satellite photo Theater
Oenoanda Incealiler Satellite photo Hellenistic walls
Olympus
 
Satellite photo
Hellenistic town
 
Oylum Höyük
Satellite photo
General view
  Oymaağaç Höyük Satellite photo General view
 
Panaztepe
Satellite photo
Mycenaean settlement
 
Parapara
Satellite photo
General view
Parium
 
Satellite photo
General view
 
Paşa Höyük
Satellite photo
General view
Patara Gelemis Satellite photo Theater
Pergamon  
Satellite photo General view
Perge   Satellite photo Hellenistic city
Pessinus Ballihisar Satellite photo General view
Phaselis   Satellite photo General view
Philadelphia
Alasehir
Satellite photo
Hippodrome
Phocaea
Foça
Satellite photo
Theater
Pinara
Kestep
Satellite photo
Theater
Pinarus Payas Satellite photo Battlefield
Pompeiopolis / Soli
 
Satellite photo
General view
Priene   Satellite photo General view
Prusias
 
Satellite photo
Theater
Rhodiapolis
Kumluca
Satellite photo
General view
Rhoiteion   Satellite photo General view
Rusahinili Van-Toprakkale Satellite photo Urartian fort
Rusahinili Eidurukai   Satellite photo Urartian fort
Sagalassus Ağlasun Satellite photo Hellenistic fort
  Sakçagözü Satellite photo Hittite tell
Sam'al Zincirli Satellite photo Iron Age town
Sangarius Bridge Adapazari Satellite photo Justinan's bridge
Šapinuwa Ortaköy Satellite photo Bronze Age settlement
Sardes Sartmustapha Satellite photo Gymnasium and synagogue
Šarišša Kuşaklı Satellite photo General view
 
Sarıt Mezrea
Satellite photo
General view
Satala Kelkit Satellite photo Roman legionary base
 
Sazgın
Satellite photo
General view
Selge Altinkaya Satellite photo Theater
Selinus Şekerhane Köşkü Satellite photo Cenotaph of Trajan
Seleucia in Pieria Çevlik Satellite photo Tunnel of Titus
Seleucia Selifke Satellite photo General view
 
Seylan
Satellite photo
General view
Side Side Satellite photo Theater
Sigeum   Satellite photo General view
Sillyum Nebiler Satellite photo General view
Simena
 
Satellite photo
General view
  Sirkeli Höyük Satellite photo General view
  Sivritepe Satellite photo Tumulus
Smintheum Gülpinar Satellite photo Temple of Apollo
 
Soğuksu Hüyük
Satellite photo
General view
 
Songrus
Satellite photo
General view

Sos Höyük
Satellite photo
General view
Stratonicea
 
Satellite photo
General view
Syedra
 
Satellite photo
General view
Symeon Mon.
 
Satellite photo
Monastery
Tapigga Maşat Höyük Satellite photo General view
Tarsus   Satellite photo "Cleopatra's Gate"
Tavium Büyüknefes Satellite photo General view
 
Tell 'Abdal
Satellite photo
General view
 
Tell Davutpaşa
Satellite photo
General view
 
Tell el-Judaideh
Satellite photo General view
 
Tell Hasanuçağı
Satellite photo General view
 
Tell Keçebey
Satellite photo General view
 
Tell Keleş
Satellite photo General view
 
Tell Kurdu
Satellite photo General view
 
Tell Magrin
Satellite photo General view
 
Tell Salihiyyah
Satellite photo General view
 
Tell Sha'ir 'Askar
Satellite photo General view
 
Tell Uzunarab
Satellite photo General view
Telmessus Fethiye Satellite photo Theater
Tenedos Bozcaada Satellite photo General view
Teos
 
Satellite photo
General view
Termessus   Satellite photo Theater
Theodosiopolis
Erzurum
Satellite photo
Byzantine citadel
Thyatira Tepe Mezarligi Satellite photo General view
Til Bašere Tilbeşar
Satellite photo
General view
 
Tilmen Höyük
Satellite photo
General view
Tlos
 
Satellite photo
General view
Tralles
Aydin
Satellite photo
General view
Trapezus Trabzon Satellite photo Hagia Sophia
Tripolis
Yenicikent
Satellite photo
General view
Troy Hisarlik Satellite photo General view
Tušhan Ziyaret Tepe Satellite photo Assyrian village
Tušpa Van Satellite photo Urartian fort
Tyana Kemerhisar Satellite photo General view
  Üvecik Tepe Satellite photo Tumulus
 
Vahvin
Satellite photo
General view
 
Vasılı
Satellite photo
General view
Xanthus
Satellite photo General view
 
Yeniköy
Satellite photo
General view
 
Yesemek
Satellite photo
General view
 
Yona
Satellite photo
General view
 
Yukarıbeğdeş
Satellite photo
General view
 
Yazilikaya
Satellite photo
Hittite rock sanctuary
  Zeyve Höyük Satellite photo General view
Zela Zile Satellite photo Battlefield
Zeugma Tepe Belkis Satellite photo General view

Other countries

Key

Italics: no ancient remains visible
Yellow: more than one building visible

More markers: go here (University of Uppsala)
Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other