home   :    index    :    ancient Rome    :    Livy    :    Periochae

Livy: Periochae 36-40


Titus Livius or Livy (59 BCE - 17 CE): Roman historian, author of the authorized version of the history of the Roman republic. Many of the 142 books of  the History of Rome from its beginning are now lost; however, we do have an excerpt, the Periochae.
Ancient-Warfare.com, the online home of Ancient Warfare magazine
Ex libro XXXVI

Acilius Glabrio cos. Antiochum ad Thermopylas Philippo rege adiuvante victum Graecia expulit idemque Aetolos subegit.

P. Cornelius Scipio Nasica cos. aedem Matris deum, quam ipse in Palatium intulerat, vir optimus a senatu iudicatus, dedicavit. Idemque Boios Gallos victos in deditionem accepit, de his triumphavit.

Praeterea navalia certamina prospera adversus praefectos Antiochi regis referuntur.

From book 36

[191 BCE] With the help of king Philip [V of Macedonia], consul Acilius Glabrio defeated [the Seleucid] king Antiochus [III the Great] at Thermopylae, expelled him from Greece, and subdued the Aetolians.

Consul Publius Cornelius Scipio Nasica, who had been judged to be the best by the Senate, dedicated the shrine of the Mother of the gods [Cybele], who he himself had brought to the Palatine. He also accepted the surrender of the defeated Gallic Boians, and celebrated a triumph.

It [book 36] also contains an account of a successful naval engagement against the admiral of king Antiochus.

Ex libro XXXVII

L. Cornelius Scipio cos. legato Scipione Africano fratre (qui se legatum fratris futurum dixerat, si ei Graecia provincia decerneretur, cum C. Laelio, qui multum in senatu poterat, ea provincia dari videretur) profectus ad bellum adversus Antiochum regem gerendum, primus omnium Romanorum ducum in Asiam traiecit.

Regillus adversus regiam classem Antiochi feliciter pugnavit ad Myonnesum Rhodiis iuvantibus.

Filius Africani captus ab Antiocho patri remissus est.

Victo deinde Antiocho ab L. Cornelio Scipione adiuvante Eumene, rege Pergami, Attali filio, pax data est ea condicione ut omnibus provinciis citra Taurum montem cederet. L. Cornelius Scipio, qui cum Antiocho debellaverat, cognomine fratri exaequatus Asiaticus appellatus.

Colonia deducta est Bononia.

Eumenis, quo iuvante Antiochus victus erat, regnum ampliatum. Rhodiis quoque, qui et ipsi iuverant, quaedam civitates concessae.

Aemilius Regillus, qui praefectos Antiochi navali proelio devicerat, navalem triumphum deduxit. M'. Acilius Glabrio de Antiocho, quem Graecia expulerat, et de Aetolis triumphavit.

From book 37

[190] Consul Lucius Cornelius Scipio, with his brother Scipio Africanus as deputy (when Gaius Laelius, who had much influence in the Senate, seemed to receive this province, Africanus had announced that he would be his brother's deputy if Greece would be his province) proceeded to wage war against king Antiochus [III the Great], and was the first of all Roman commanders to cross to Asia.

At Myonessus, [Aemilius] Regillus, aided by the Rhodians, successfully fought against Antiochus' royal navy.

A son of [Scipio] Africanus was captured by Antiochus and sent back to his father.

[189] Later, Antiochus was defeated by Lucius Cornelius Scipio, who received help from king Eumenes [II Soter] of Pergamon, the son of Attalus. Peace was granted on the condition that all provinces on this side of the Taurus mountains would be ceded. Lucius Cornelius Scipio, who had defeated Antiochus, was made equal to his brother with the surname Asiaticus.

The colonia of Bononia was founded.

[188] The kingdom of Eumenes, with whose help Antiochus had been defeated, was expanded. To the Rhodians, who had also assisted, certain towns were given.

Aemilius Regillus, who had defeated the admiral of Antiochus' navy, celebrated a naval triumph. Manius Acilius Glabrio celebrated a triumph over Antiochus, whom he had expelled from Greece, and the Aetolians.

Ex libro XXXVIII

M. Fulvius cos. in Epiro Ambracienses obsessos in deditionem accepit, Cephallaniam subegit, Aetolis perdomitis pacem dedit.

Cn. Manlius cos., collega eius, Gallograecos (Tolostobogios et Tectosagos et Trocmos) qui Brenno duce in Asiam transierant, cum soli citra Taurum montem non apparerent, vicit. Eorum origo, et quo modo ea loca, quae tenent, occupaverint, refertur.

Exemplum quoque virtutis et pudicitiae in femina traditur. Quae cum regis Gallograecorum uxor fuisset, capta centurionem, qui ei vim intulerat, occidit.

Lustrum a censoribus conditum est. Censa sunt civium capita CCLVIII milia CCCX.

Cum Ariarathe, Cappadociae rege, amicitia iuncta est.

Cn. Manlius contradicentibus X legatis, ex quorum consilio foedus cum Antiocho conscripserat, de Gallograecis acta pro se in senatu causa triumphavit.

Scipio Africanus die ei dicta (ut quidam tradunt) a Q. Petilio tr. pl. (ut quidam a Naevio) quod praeda ex Antiocho capta aerarium fraudasset, postquam is dies venit, evocatus in rostra: "hac die," inquit, "Quirites, Carthaginem vici," et prosequente populo Capitolium escendit. Inde ne amplius tribuniciis iniuriis vexaretur, in voluntarium exilium Liternum concessit. (Incertum ibi an Romae defunctus sit; nam monumentum eius utrobique fuit.)

L. Scipio Asiaticus, frater Africani, eodem crimine peculatus accusatus damnatusque cum in vincula et carcerem duceretur, Tib. Sempronius Gracchus tr. pl., qui antea Scipionibus inimicus fuerat, intercessit et ob id beneficium Africani filiam duxit.

Cum quaestores in bona eius publice possidenda missi essent, non modo in his ullum vestigium pecuniae regiae apparuit, sed ne quaquam tantum redactum, quantae summae erat damnatus. Conlatam a cognatis et amicis innumerabilem pecuniam accipere noluit; quae necessaria ei erant ad cultum, redempta.

From book 38

In Epirus, consul Marcus Fulvius [Nobilior] accepted the surrender of the besieged Ambracians, subdued Cephallania, and granted peace to the defeated Aetolians.

His colleague consul Gnaeus Manlius defeated the Gallograecians [Galatians] (the Tolostobogians, Tectosages, and Trocmians) who had been brought to Asia by Brennus and were the only ones on this side of the Taurus who not obeyed. There is [in book 38] an account of their origin and the way in which they occupied their country.

An example of female virtue and chastity is given. Once, the wife of a Gallograecan king killed the centurion who had captured her and wanted to rape her.

The ritual cleansing of the state was celebrated by the censors 258,310 citizens were registered.

A treaty of friendship was concluded with king Ariarathes of Cappadocia.

Although the ten deputies according to whose advise he had concluded a treaty with [king] Antiochus [III the Great] were against it, Gnaeus Manlius, after explaining his behavior in the Senate, celebrated a triumph over the Gallograecians.

On the appointed day, [Publius Cornelius] Scipio Africanus, who was summoned to court (as some say) by tribune of the plebs Quintus Petilius (or Naevius, according to others) because he had damaged the public treasury by taking too much of Antiochus' booty, went to the Rostra and declared: "On this day, Romans, I defeated Carthage", and climbed to the Capitol, followed by the populace. After this, he went into voluntary exile to Liternum, to be sure that he would not suffer from the unjust attacks of the tribunes. (It is unclear whether he was buried there or in Rome, because there are monuments on both sites.)

Lucius [Cornelius] Scipio Asiaticus, the brother of Africanus, was accused of the same criminal peculation, condemned, put in chains, and conducted to the prison, but tribune Tiberius Sempronius Gracchus, who had until then been an enemy of the Scipiones, intervened and married -because of this- a daughter of Africanus.

When the quaestors were sent out to confiscate Asiaticus' possessions for the state, they did not find any trace of the king's money, and were also unable to find the money for which he had been fined. He refused to accept the enormous sum of money collected by his relatives and friends; and even what he needed for living, he returned.

Ex libro XXXIX

M. Aemilius cos. Liguribus subactis viam Placentia usque Ariminum productam Flaminia iunxit.

Initia luxuriae in urbem introducta ab exercitu Asiatico referuntur.

Ligures, quicumque citra Appenninum erant, subacti sunt.

Bacchanalia, sacrum Graecum et nocturnum, omnium scelerum seminarium, cum ad ingentis turbae coniurationem pervenisset, investigatum et multorum poena sublatum est.

A censoribus L. Valerio Flacco et M. Porcio Catone (et belli et pacis artibus maximo) motus est senatu L. Quintius Flamininus, T. frater, eo quod, cum Galliam provinciam consul obtineret, rogatus in convivio a Poeno Philippo, quem amabat, scorto nobili, Gallum quemdam sua manu occiderat sive, ut quidam tradiderunt, unum ex damnatis securi percusserat rogatus a meretrice Placentina, cuius amore deperibat. (Extat oratio M. Catonis in eum.)

Scipio Literni decessit et, tamquam iungente fortuna circa idem tempus duo funera maximorum virorum, Hannibal a Prusia, Bithyniae rege, ad quem victo Antiocho confugerat, cum dederetur Romanis, qui ad exposcendum eum T. Quintium Flamininum miserant, veneno mortem consciit. Philopoemen quoque, dux Achaeorum, vir maximus, a Messeniis occisus veneno, cum ab his in bello captus esset.

Coloniae Potentia et Pisaurum et Mutina et Parma deductae sunt.

Praeterea res adversus Celtiberos prospere gestas et initia causasque belli Macedonici continet. Cuius origo inde fluxit, quod Philippus aegre ferebat regnum suum a Romanis inminui et quod cogeretur a Thracibus alisque locis praesidia deducere.

From book 39

[187] After he had defeated the Ligurians, consul Marcus Aemilius built a road from Placentia to Ariminum, where it joined the Via Flaminia.

There is an account of the beginning of luxury, which was introduced into the city by the army of [Lucius Cornelius Scipio] Asiaticus.

The Ligurians who live on this side of the Apennines were subdued.

[186] The Bacchanals, a Greek and nocturnal rite and the source of all evil, were suppressed when many people were involved in this conspiracy. After the investigation, many people were punished.

[184] The censors Lucius Valerius Flaccus and Marcus Porcius Cato (a remarkable man in times of war and times of peace) removed from the Senate Lucius Quinctius Flamininus, the brother of Titus, because he had, when he had been in the province of Gaul as consul, on request of his lover, the well-known prostitute Philip of Carthage, personally killed a certain Gaul, or, as some say, had beheaded a condemned criminal to please the courtesan Placentina, for whom he was deadly in love. (The speech by Marcus [Porcius] Cato] still exists.)

[183] As if Fortune wanted to unite two remarkable men with their funerals, Scipio died in Liternum, and Hannibal poisoned himself at the same time. After Antiochus [III the Great] had been defeated, Hannibal had fled to king Prusias [I the Lame] of Bithynia, who wanted to hand him over to the Romans, who had sent Titus Quinctius Flamininus. [182] Philopoemen, the leader of the Achaeans and a great man, was also poisoned, by the Messenians who had captured him during a war.

[184] The colonies of Potentia, Pisaurum, Mutina, and Parma were founded.

[181] It [book 39] also contains accounts of successful wars against the Celtiberians and the causes of the Macedonian war, which were that Philip did not accept that his power was diminished by the Romans and that he was forced by the Thracians to relocate his garrisons.

Ex libro XL

Cum Philippus liberos eorum quos in vinculis habebat nobilium hominum conquiri ad mortem iussisset, Theoxena, verita pro liberis suis admodum pueris regis libidinem, prolatis in medium gladiis et poculo in quo venenum erat, suasit his ut imminens ludibrium morte effugerent et cum persuasisset, et ipsa se interemit.

Certamina inter filios Philippi, Macedoniae regis, Persen et Demetrium, referuntur; et ut fraude fratris sui Demetrius fictis criminibus, inter quae accusatione parricidii et adfectati regni, primum petitus, ad ultimum, quoniam populi R. amicus erat, veneno necatus est, regnumque Macedoniae mortuo Philippo ad Persen venit.

Item res in Liguribus et Hispania contra Celtiberos a compluribus ducibus feliciter gestas continet. Colonia Aquileia deducta est.

Libri Numae Pompili in agro L. Petilli scribae sub Ianiculo a cultoribus agri arca lapidea clusi inventi sunt et Graeci et Latini. In quibus cum pleraque dissolvendarum religionum praetor, ad quem delati erant, legisset, iuravit senatui contra rem p. esse ut legerentur servarenturque. Ex S.C. in comitio exusti sunt.

Philippus aegritudine animi confectus, quod Demetrium filium falsis Persei, alterius fili, in eum delationibus impulsus veneno sustulisset, et de poena Persei cogitavit voluitque Antigonum potius, amicum suum, successorem regni sui relinquere, sed in hac cogitatione morte raptus est. Perseus regnum excepit.

From book 40

When [king] Philip [V of Macedonia] ordered to search for the children of those noblemen he had imprisoned, to execute them, Theoxena, fearing the lawlessness of the king on behalf of her children, who were still young, ordered to bring a sword and a cup of poison, explained them that by their death, they could evade the approaching violence; having convinced them, she killed herself.

[183] There is an account of the struggle between the sons of king Philip of Macedonia, Perseus and Demetrius; and how by the treachery of his bother false charges were brought forward against Demetrius, among which was that of attempting parricide and seizing the throne, and how he was, finally, because he was a friend of the Roman people, killed by poison, so that the kingdom of Macedonia would pass to Perseus at the death of Philip.

It [book 40] also contains an account of successful campaigns by several leaders against the Ligurians and the Celtiberians in Hispania. The colonia of Aquileia was founded.

[181] The Greek and Latin books of [the legendary king] Numa Pompilius were discovered by peasants working on the field of scribe Lucius Petillius at the foot of the Janiculum, buried beneath an arch made of stone. When the praetor to whom the texts were brought had read them, he discovered that the majority were religiously dangerous, and told the Senate that reading and conserving these books were not in the interest of the state. By order of the Senate, they were burned on the Comitium.

[179] Philip suffered from depression, because he had poisoned his son Demetrius after of the false accusations by his other son Perseus, wanted to punish the latter, and preferred to leave the kingdom to his friend Antigonus, but was taken away by death. Perseus inherited the throne.

to the Periochae of books 41-45
 
home  : index    :    ancient Rome    :    Livy    :    Periochae