home   :    index    :    ancient Rome    :    Livy    :    Periochae

Livy: Periochae 51-55


Titus Livius or Livy (59 BCE - 17 CE): Roman historian, author of the authorized version of the history of the Roman republic. Many of the 142 books of  the History of Rome from its beginning are now lost; however, we do have an excerpt, the Periochae.
Ancient-Warfare.com, the online home of Ancient Warfare magazine
Ex libro LI

Carthago, in circuitum XXIII milia patens, magno labore obsessa et per partes capta est; primum a Mancino legato, deinde a Scipione cos., cui extra sortem Africa provincia data erat. Carthaginienses portu novo, quia vetus obstructus a Scipione erat, facto et contracta clam exiguo tempore ampla classe infeliciter navali proelio pugnaverunt. Hasdrubalis quoque, ducis eorum, castra ad Nepherim oppidum loco difficili sita cum exercitu deleta sunt a Scipione, qui tandem expugnavit septingentesimo anno quam erat condita.

Spoliorum maior pars Siculis, quibus ablata erant, reddita.

Ultimo urbis excidio cum se Hasdrubal Scipioni dedisset, uxor eius, quae paucis ante diebus de marito impetrare non potuerat ut ad victorem transfugerent, in medium se flagrantis urbis incendium cum duobus liberis ex arce praecipitavit.

Scipio exemplo patris sui, Aemili Pauli, qui Macedoniam vicerat, ludos fecit transfugasque ac fugitivos bestiis obiecit.

Belli Achaici semina referuntur haec, quod legati Romani ab Achaeis pulsati sint Corinthi, missi ut eas civitates, quae sub dicione Philippi fuerant, ab Achaico concilio secernerent.

From book 51

Carthage, which had a circumference of 34 kilometers, was besieged with much labor, and captured part by part; first by deputy Mancinus, then by consul Scipio [Aemilianus], to whom the African command had been assigned without casting lots. Because the old harbor had been blocked by Scipio, the Carthaginians dug a new one, and quickly and secretly built a large fleet, with which they fought an unsuccessful naval battle. The castle of Hasdrubal, their leader, on difficult terrain near the town of Nepheris was also destroyed by Scipio, who [146 BCE] finally captured the city in the seven-hundredth year since it was founded.

A major part of the spoils were given back to the Sicilians, from whom they had been seized.

When Hasdrubal surrendered to Scipio during the final stage of the siege, his wife, who had -only a few days before- been unable to convince her husband to escape to the victor, threw herself from the citadel into the flames of the burning city with her two children.

Scipio, following the example of his father, the Aemilius Paullus who had conquered Macedonia, organized games and cast deserters and runaways for the wild animals.

The origins of the Achaean War are described as follows: at Corinth, Roman envoys were attacked by Achaeans. These envoys had been sent to separate those towns that had been under control of Philip [V of Macedonia] from the Achaean league.

Ex libro LII

Cum Achaeis, qui in auxilio Boeotos et Chalcidenses habebant, Q. Caecilius Metellus ad Thermopylas bello conflixit. Quibus victis dux eorum Critolaus mortem sibi veneno conscivit. In cuius locum Diaeus, Achaici motus primus auctor, ab Achaeis dux creatus ad Isthmon a L. Mummio cos. victus est. Qui omni Achaia in deditionem accepta Corinthon ex S.C. diruit, quia ibi legati Romani violati erant. Thebae quoque et Chalchis, quae auxilio fuerant, dirutae. Ipse L. Mummius abstinentissimum virum egit, nec quicquam ex his operibus ornamentisque quae praedives Corinthos habuit in domum eius pervenit.

Q. Caecilius Metellus de Andrisco triumphavit, P. Cornelius Scipio Aemilianus de Carthagine et Hasdrubale.

Viriathus in Hispania (primum ex pastore venator, ex venatore latro, mox iusti quoque exercitus dux factus) totam Lusitaniam occupavit, M. Vetilium praetorem fuso eius exercitu cepit, post quem C. Plautius praetor nihilo felicius rem gessit; tantumque terroris is hostis intulit ut adversus eum consulari opus esset et duce et exercitu.

Praeterea motus Syriae et bella inter reges gesta referuntur. Alexander, homo ignotus et incertae stirpis, occiso, sicut ante dictum est, Demetrio rege in Syria regnabat. Hunc Demetrius, Demetri filius, qui a patre quondam ob incertos belli casus ablegatus Cnidon fuerat, contempta socordia inertiaque eius, adiuvante Ptolemaeo, Aegypti rege, cuius filiam Cleopatram in matrimonium acceperat, bello interemit. Ptolemaeus graviter in caput vulneratus inter curationem, dum ossa medici terebrare conantur, expiravit, atque in locum eius frater minor Ptolemaeus (qui Cyrenis regnabat) successit. Demetrius ob crudelitatem quam in suos per tormenta exercebat, ab Diodoto quodam, uno ex subiectis, qui Alexandri filio bimulo admodum regnum adserebat, bello superatus Seleuceam confugit.

L. Mummius de Achaeis triumphavit, signa aerea marmoreaque et tabulas pictas in triumpho tulit.

From book 52

At Thermopylae, Quintus Caecilius Metellus fought a battle against the Achaeans, who received support from the Boeotians and Chalcidians. After their defeat, their commander Critolaus poisoned himself. In his place Diaeus, the instigator of the Achaean revolt, was elected as leader by the Achaeans, and he was defeated at the Isthmus by consul Lucius Mummius. Having received the surrender of all Achaea and being ordered to do so by the Senate, he sacked Corinth, where the Roman envoys had been maltreated. Thebes and Chalcis, which had supported the Achaeans, were also destroyed. This Lucius Mummius was a selfless man: none of the works of art and decorations that had been in "rich Corinth", entered his house.

Quintus Caecilius Metellus celebrated a triumph over Andriscus, and Publius Cornelius Scipio Aemilianus over Carthage and Hasdrubal.

In Hispania, Viriathus (who first changed from a shepherd into a hunter, then into a bandit, and soon into the leader of an army) occupied all of Lusitania, routed the army of praetor Marcus Vetilius and captured him, after which praetor Gaius Plautius fought without any luck. This enemy inspired so much fear that a consul and his army were needed.

There is also an account of the situation in Syria and the war waged between its kings. As already indicated, Alexander [I Balas], an unknown man of uncertain descent, ruled Syria after king Demetrius [Soter] had been killed. [145] Demetrius [II Nicator], son of Demetrius, who had been sent to Cnidus by his father because of the uncertainties of war, despised Alexander's slowness and indolence, and killed him in a battle in which he received the support of king Ptolemy [VI Philometor] of Egypt, whose daughter Cleopatra [Thea] he had married. Ptolemy received a severe head wound and died when physicians tried to trepan the skull in order to heal the wound; he was succeeded by his younger brother Ptolemy [VIII Euergetes] (who had reigned in Cyrene). Because of the cruelty with which Demetrius tortured his own people, he was defeated in war and forced to flee to Seleucia by one Diodotus, one of his subjects and a man who supported the claim to the throne of Alexander's two year old son.

Lucius Mummius celebrated a triumph over the Achaeans, and carried in the procession statues of bronze and marble and paintings.

Ex libro LIII

Appius Claudius cos. Salassos, gentem Alpinam, domuit.

Alter Pseudophilippus in Macedonia a L. Tremellio quaestore cum exercitu caesus est.

Q. Caecilius Metellus procos. Celtiberos cecidit et a Q. Fabio procos. magna pars Lusitaniae expugnatis aliquot urbibus recepta est.

Acilius senator Graece res Romanas scribit.

From book 53

[143] Consul Appius Claudius subdued the Salassians, a nation from the Alps.

In Macedonia, another false Philip was killed, together with his army, by quaestor Lucius Temellius.

Proconsul Quintus Caecilius Metellus defeated the Celtiberians and proconsul Quintius Fabius recovered a large part of Lusitania after he had stormed several towns.

Senator Acilius wrote a Roman History, in Greek.

Ex libro LIV

Q. Pompeius cos. in Hispania Termestinos subegit. Cum isdem et Numantinis pacem a populo R. infirmatam fecit.

Lustrum a censoribus conditum est. Censa sunt civium capita CCCXXVIII milia CCCCXLII.

Cum Macedonum legati questum de D. Iunio Silano praetore venissent, quod acceptis pecuniis provinciam spoliasset, et senatus de querellis eorum vellet cognoscere, T. Manlius Torquatus (pater Silani) petiit impetravitque ut sibi cognitio mandaretur; et domi causa cognita filium condemnavit abdicavitque. Ac ne funeri quidem eius, cum suspendio vitam finisset, interfuit sedensque domi potestatem consultantibus ex instituto fecit.

Q. Fabius procos. rebus in Hispania prospere gestis labem imposuit pace cum Viriatho aequis condicionibus facta.

Viriathus a proditoribus, consilio Servili Caepionis, interfectus est et ab exercitu suo multum comploratus ac nobiliter sepultus, vir duxque magnus et per XIIII annos quibus cum Romanis bellum gessit, frequentius superior.

From book 54

[141] In Hispania, consul Quintus Pompeius defeated the Termestinians. With them and the Numantines he concluded a peace treaty that was not ratified by the Roman people.

[139] The censors performed the lustrum ceremony.  328,442 citizens were registered.

When Macedonian envoys arrived to complain about praetor Decimus Junius Silanus, who had accepted bribes and had looted the province, the Senate wanted to investigate the complaints, but Titus Manlius Torquatus (the [adoptive] father of Silanus) successfully asked that he would hear the case; at home, he condemned and sent away his son.And he did not attend the funeral of his son who hanged himself, but sat at home, offering legal advice to those wanted it, as was his custom.

In Hispania, proconsul Quintus Fabius met with success but spoilt it because he concluded a peace treaty  with Viriathus on equal terms.

Viriathus was killed by traitors, instigated by Servilius Caepio, and he was deeply mourned by his soldiers, who gave him a splendid funeral. For fourteen years, this great man and commander had waged war against the Romans, often successfully.

Ex libro LV

P. Cornelio Nasica (cui cognomen Serapion fuit ab inridente Curiatio trib. pleb. impositum) et Dec. Iunio Bruto coss. dilectum habentibus in conspectu tironum res saluberrimi exempli facta est. Nam C. Matienius accusatus est apud tribunos pl., quod exercitum ex Hispania deservisset, damnatusque sub furca diu virgis caesus est et sestertio nummo veniit.

Tribuni pleb. quia non inpetrarent ut sibi denos quos vellent milites eximere liceret, consules in carcerem duci iusserunt.

Iunius Brutus cos. in Hispania iis qui sub Viriatho militaverant agros et oppidum dedit, quod vocatum est Valentia.

M. Popilius a Numantinis, cum quibus pacem factam inritam fieri senatus censuerat, cum exercitu fusus fugatusque est.

C. Hostilio Mancino cos. sacrificante pulli ex cavea evolaverunt; conscendenti deinde navem, ut in Hispaniam proficisceretur, accidit vox: "Mane, Mancine". Quae auspicia tristia fuisse, eventu probatum est. Victus enim a Numantinis et castris exutus, cum spes nulla servandi exercitus esset, pacem cum his fecit ignominiosam, quam ratam esse senatus vetuit. XXXX milia Romanorum ab IIII milibus Numantinorum victa erant.

Decimus Iunius Lusitaniam expugnationibus urbium usque ad Oceanum perdomuit, et cum flumen Oblivionem transire nollent, raptum signifero signum ipse transtulit et sic ut transgrederentur persuasit.

Alexandri filius, rex Syriae, X annos admodum habens, a Diodoto, qui Tryphon cognominabatur, tutore suo, per fraudem occisus est corruptis medicis qui illum calculi dolore consumi ad populum mentiti, dum secant, occiderunt.

From book 55

[138] When the consuls Publius Cornelius Nasica (whose surname Serapio was invented by the irreverent tribune of the plebs Curiatius) and Decimus Junius Brutus were holding the levy, something happened in front of the recruits that served as an example: Gaius Matienus was accused before the tribunes because he had deserted the Spanish army, and was, after he had been condemned, sent under the yoke, chastised with rods, and sold for one sesterce.

Because it was not permitted to the tribunes to select ten men that would be free from military service, they ordered that the consuls were imprisoned.

In Hispania, consul Junius Brutus gave land and a town, called Valentia, to those who had fought under Virtiathus. 

After the Senate had refused to sign a peace treaty, Marcus Popilius and his army were defeated and routed by the Numantines.

[137] When consul Gaius Hostilius Manicius wanted to sacrifice, the chickens flew out of the coop, and when he boarded his ship to sail to Hispania, a voice was heard that said "Stay, Manicius!" This was a bad omen, as was shown by the events, for he was not only defeated but also expelled from his camp, and when he despaired of saving his army, he concluded an ignominious peace treaty, which the Senate refused to ratify. Forty thousand Romans had been defeated by four thousand Numantines.

By storming all its cities until he had reached the Ocean, Decimus Junius subdued Lusitania completely, and when his soldiers refused to cross the river Oblivion, he took the standard from its bearer, carried it across the water, and persuaded them to follow him.

[Antiochus] the son of Alexander, the king of Syria, who was a mere ten years old, was killed by the treachery of his tutor Diodotus, surnamed "the magnificent". He had bribed the physicians, who said that the boy suffered severely from a stone, and killed him on the operation table.

to the Periochae of books 56-60
 
home   :    index    :    ancient Rome    :    Livy    :    Periochae