Troesmis, Municipal law

Troesmis, Municipal law

Description

Troesmis, Municipal law

Details

K(aput) XI de legatis mittendis excusationibusq(ue) accipiendis
cum legatum unum pluresve rei communis municipum
munic(ipii) M(arci) Aurel(i) Antonini Aug(usti) Troesmens(ium) causa aliquo mit-
ti opus erit cum duumviri i(ure) d(icundo) p(rae)erunt ambo alterve ad decurion(es)
conscriptosve referto quot legatos et quo mitti quoque
die eos exire oporteat cum ita relatum erit quot legindos
{in} quam in rem quoque die exire oportore eos qui legati sunt
dec(uriones) conscriptive censuerint dum quot ad diem quo eund(u)m
legatis sit pertinebit ita censiri possit non minus quam an-
te iiim quintum i(i)s qui delegationem ituri erunt procuratoribus-
ve eorum aut at domum denuntiare vel in contione pronun-
tiari nisi si ea res erit propter quam sine dilatione exiundum
sit et erunt qui extra ordine(m) munere legationis fungi vel-
int tot legatos in eam rem primo quoque tempore mittito leg-
atosq(ue) eos qui cum munere legationis vice sua fungi debebunt
i(i)sq(ue) aut procuratoribus eorum aut at domum denuntiato
aut in contione pronuntiato ne minus quam ante diem
quintum quo die eos ex{s}ire oportere dec(uriones) conscriptive
censuerint dum ne quem mittat legatum qui cum aut
proximo anno in eo municipio IIvir q(uin)q(uennalis) aedilis quaestor-
ve sit fuerit neque duoviratus actae aedilitatis quaestu
r(a)eve actae rationem exposuerit reddi(de)ritve et adproba-
verit dec(urionibus) conscriptisve quive pecuniam quae communis
municipum municipi(i) sacra sancta religiosa iiissit fueri{n}t
penis se habueri{n}t rationis negotiave municipum eius
municipi(i) gesserit tractaverit confecerit neque dum eam
pecuniam in commune{m} {eius} municipum eius municipi(i) re/t(t)ulerit rationes reddiderit {aut} probaveritque

[decurionibus conscriptisve

cuius qui] petet patri avove paterno proavove paterni
avi patri cuius in potestate sit minores sint quam
ut eum adlegendum numero dec(urionum) conscriptorumve esse
{inve eum numero legi} oporteat eum qui sacerdotium petet
quot minor ann(orum) {X}XXV sit ra{t}ionem annorum habendam
quae utiq(ue) legis Iuliae de maritandis ordinibus lata(e) kap(ite) VI
cauta conprehensaque sunt quaeq(ue) utiq(ue) commentari(i) ex
quo lex P(apia) P(oppaea) lata est propositi Cn(aeo) Cinna Magno Vol(eso) Val(erio)
caeso co(n)s(ulibus) IIII Kal(endas) Iulias kap(ite) XLVIIII cauta conprehensaque
sunt et confirmata legis P(apiae) P(oppaeae) k(apite) XLIIII conservanda qui quaeq(ue)
comitia habebit curato qui aliter quam hac lege licebit
creatus erit is neque annu(u)s IIvir neque q(uin)q(uennalis) neque aedilis
neque quaestor neque sacerdos esto quique eorum quem
scie(n)s d(olo) m(alo) creaverit is singulas res s(upra) s(criptas) X(milia) n(ummum) munici(pi)bus
municipi(i) M(arci) Aureli Antonini et L(uci) Aureli Commodi
Aug(usti) Troesm(ensium) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae deque ea pecu-
nia munici(pi)bus municipi(i) eius qui volet cuique per hac
lege licebit actio petitio persecutio esto
k(aput) XXVIII de munici(pi)bus ad suffragium vocandis custodi-
busque ternis ponendis ad singulas cistas quae suffragiorum
causa posit(a)e erunt item si quis in alia causa quam sua in/ter custodm suffragium tulerit ut(i) valeat et de poena
eius qui duas pluresve tasellas in cistam deiecerit item eius
qui falsam rationem ret(t)ulerit qui comitia hac lege
habebit is municep(e)s municipi(i) M(arci) Aureli Antonini et [L(uci)]
Aureli Commodi Aug(usti) Troesm(ensium) eosque quibus in h[oc mu]
nicipio hac lege suffragi latio erit curiati[m ad suf]-
fragium ferendum vocat{i}o ita ut convoc[et omnes]
curiaae in suffragium voc[atu uno eaeque singulae]
in singulis cons(a)ep[tis suffragium per tabellam ferant

(text contains unusual spellings)

Date

ca. 178 CE

Inscriptionnr

EDCS-72800137

Creator

Jona Lendering

Museum

Bucarest, National History Museum of Romania

Licence

CC0 1.0 Universal

Categories

Roman Empire

Tags

Inscription

We share high-resolution versions of our original photographs. Contact us for further information and be sure to make a note of the URL of the photos you are interested in.