Susa, Weight from Didyma

Susa, Weight from Didyma

Description

Susa, Weight from Didyma

Details

τάδε τἀγάλματα ․․․․․ 
[…]     
[ἀ]πὸ λείο Ἀριστόλοχ[ος]
[κ]αὶ Θράσων ἀνέθεσαν τ[ὠ]-
πόλλωνι δεκάτην· ἐχάλκε[υε]
δ’ αὐτὰ Π<α>σικλῆς ὁ Κυδιμένε[ος]

These bronze offerings
as a tithe on bootynote
Aristolochos and Thrason dedicated to Apollo.
Pasikles, son of Kudimeneus, cast them.

Date

ca. 500 BCE

Inscriptionnr

IK Estremo oriente 172 (Greek)

Creator

Jona Lendering

Museum

Paris, Louvre

Licence

CC0 1.0 Universal

Categories

Greece, Persia

Tags

Inscription, Weight

We share high-resolution versions of our original photographs. Contact us for further information and be sure to make a note of the URL of the photos you are interested in.