Lepcis Magna, Inscriptions

Lepcis Magna: Phoenician colony, later part of the Carthaginian empire, the kingdom of Massinissa, and the Roman empire. Its most famous son was the emperor Septimius Severus (r.193-211).

IRT 316 (EDCS-06000313)

Pro salu-
te Imp(eratoris) An-
tonini Aug(usti)
Pii libero-
rumq(ue) eius
Veneri
C(h)alc{h}idicae
Cupidinis
statuam
C(aius) Cl(audius) Septimi-
us [A]fer d(onum) d(edit) d(edicavit) p(osuit)

For the health of the emperor Antoninus Pius Augustus and his children has Gaius Claudius Septimius Aper given as a present and erected this statue of Cupido and given it to Venus Calchida.

IRT 338 (EDCS-09701715)

Ti(berio) Claudio
Drusi f(ilio) Cae-
sari Aug(usto) Ger-
manico pon[tif(ici)]
max(imo) trib(unicia)
potest(ate) XIII
imp(eratori) XVII co(n)s(uli)
V cens(ori) p(atri) p(atriae)
M(arcus) Pompeius Silva-
nus co(n)s(ul) XVvir s(acris) f(aciundis)
proco(n)s(ul) patron(us)
dedicavit
Q(uinto) Cassio Grato pr(aetore)
proco(n)s(ule) Cretae et
Cyrena[ru]m leg(ato) pro pr(aetore) Africae
C(aius) Annonis f(ilius) nomi-
ne [C(ai)] Annonis f(ilii) n(epotis)
sui columnas cum
superficie et forum
d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit)
Balitho Annonis
Macri f(ilius) Commodus
testamento adopta-
tus f(aciendum) c(uravit)

To Tiberius Claudius, son of Drusus, caesar, Augustus, Germanicus, pontifex maximus, in the thirteenth year of his tribunicial powers, seventeen times imperator, five times consul, censor, father of the fatherland, has Marcus Pomepius Silvanus, consul, XVvir sacris faciundis, proconsul, patron, dedicated [these works].

When Quintus Cassius Gratus, praetor, proconsul of Crete and Cyrenaica, was propraetor of Africa,note did Gaius, the son of Anno, on behalf of his grandson Gaius [Phelyssam], the son of Anno [Macer], finance these colonnades with structure and forum [pavement] from his own money.

Ba'lyaton Commodus, the adopted son of Anno Macer, took care of the works.

IRT 412 (EDCS-06000404)

Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Se-
veri Pii Pertinacis
Aug(usti) Arabici Adiabenici
Parthici max(imi) t(ribunicia) p(otestate) X imp(eratoris)
XI co(n)s(ulis) III p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis)
avo d(omini) n(ostri)
L(ucio) Septimio Severo sufeti praef(ecto)
publ(ice) creato cum primum ci-
vitas Romana adacta est
du(u)mvir(o) fl(amini) p(er)p(etuo) in decuriis
et inter selectos Romae
iudicavit Lepc(i)t(ani) publ(ice)

To the grandfather of our lord the emperor caesar Lucius Septimius Severus, Pius, Pertinax, Arabicus, Adiabenicus, Parthicus Maximus, in the tenth year of his tribunicial powers, eleven times imperator, three times consul, father of the fatherland, proconsul, Lucius Septimius Severus, who was suffete, prefect, chosen duumvir by the public when the Roman citizenship was granted for the first time, forever flamen, and judged lawsuits both in the panels at Rome and as juryman for the Lepcitanian community.

IRT 541 (EDCS-06000535)

P(ublio) Septimio Getae c(larissimo) v(iro) X-
vir(o) stlitibus iudican-
dis trib(uno) latic(lavio) leg(ionis) II Aug(ustae)
quaest(ori) provin(ciae) Cretae et
Cyrenarum aed(ili) cereali
curatori rei pub(licae) Anconita-
norum praet(ori) hastario et tu-
telar(io) sacerdoti fetiali leg(ato)
leg(ionis) I Italicae proco(n)s(uli) Siciliae
le(ato) Augg[[[g(ustorum)]]] pr(o) pr(aetore) provinciae
Lusitaniae co(n)s(uli) leg(ato) Augg[[g(ustorum)]]
pr(o) pr(aetore) provinciae Msiae in-
ferioris leg(ato) Au[gg[[g(ustorum)]] p]r(o) pr(aetore)
provinc(iarum) Daciarum
curia Dacica ex voto posuit

To Publius Septimius Geta, senator, Xvir stlitibus iudicandis, senatorial tribune in the Second legion Augusta, quaestor for the province Crete and Cyrenaica, aedile of Ceres, curator of the public finances of Ancona, praetor hastarius, tutelarius, priest, fetial, commander of the First legion Italica, proconsul of Sicily, legate of our emperors with the rank of propraetor in the province of Lusitania, consul, legate of our emperors with the rank of propraetor in the province of Moesia Inferior, legate of our emperors with the rank of propraetor in the Dacian provinces, has the Curia Dacica erected this [statue], as promised.